Skorzystaj z darmowej dostawy kurierem!

Wszystkie kategorie

  • Wszystkie kategorie
  • Podnóżki i stoliki
  • Pufy dla dzieci i młodzieży
  • Fotele, pufy i siedziska
  • Leżanki
  • Sofy
  • Na taras i do ogrodu
  • Zestawy
  • Pufy z logo

Zasady zwrotów

Zwrot towaru


Jeśli produkt nie spełnia twoich oczekiwań, możesz go zwrócić pod warunkiem spełnienia określonych warunków:


Zgodnie z procedurą obowiązującą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Lichtensteinie i Norwegii (dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji oraz Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) klient jest uprawniony do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia oraz do otrzymania z powrotem całej wpłaconej za niego kwoty. Klient ma także prawo do zwrotu i wymiany produktów, które nie zadowalają go ze względu na swój kształt, kolor, konstrukcję lub uzupełnienie pod warunkiem, że dokona tego w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru. Koszty zwrotu ponosi klient.


Wymiana towaru lub jego zwrot są dozwolone tylko wtedy, gdy nie był on używany, nie został zabrudzony lub uszkodzony.


O wymianie lub zwrocie towaru klient powinien powiadomić sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@puszku.pl, podając przy tym datę zakupu, numer zamówienia, kwotę brutto zamówienia oraz nazwy i kolory zawracanych produktów. Powinien również wypełnić formularz wniosku o zwrot towaru dostępny tutaj.


Jeżeli przesyłka została dostarczona w uszkodzonym opakowaniu, zawiera towary niezamówione lub w niewłaściwej liczbie, klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na spełniający normy jakościowe lub do zwrotu zapłaconej za niego kwoty. W przypadku braków jakościowych produktu koszty zwrotu za pomocą przesyłki kurierskiej ponosi sprzedawca, a w pozostałych przypadkach kupujący. Sprzedawca zwraca kwotę zapłaconą przez klienta za zakupiony produkt oraz wystawia stosowną fakturę korygującą.


Przed zwrotem towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub wysyłkowej klient powinien najpierw zrobić zdjęcie albo/i zeskanować list przewozowy/fakturę/paragon zakupu.


Sprzedający ma prawo nie przyjąć zwróconego towaru, jeśli klient nie przestrzega procedury ustalonej w regulaminie.


Zwracając wadliwy towar, klient ma obowiązek podać adres nadawcy RB Sp. z o.o., pl. Solny 16, 50-062 Wrocław i odpowiednio zapakować produkt, aby nie został uszkodzony podczas wysyłki.


Jeżeli klient zdecyduje się odesłać towar, który spełnia standardy jakości, kwota zapłacona za dodatkowe usługi (dostawa do domu, ewentualny montaż mebli na miejscu) nie podlega zwrotowi.


Jeśli umowa dotyczy spersonalizowanych produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie (np. siedzisk z naszyciami czy nadrukami lub o niestandardowych wymiarach), klient nie ma prawa do ich zwrotu.

Nowości